ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายนิติพล คำปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0956609893
อีเมล์ : Nitiponkhampan@gmail.com
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2563,22:30  อ่าน 18 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2563,22:30   อ่าน 18 ครั้ง