ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายสุรชัย พรหมเสนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ : 0800015441
อีเมล์ : surachaiprompom5@gmail.com
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,12:16  อ่าน 203 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นระดับเงินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2558
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,12:16   อ่าน 203 ครั้ง