ผลงานครู
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางกัญญาภัทร เหง้าโอสา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2566,17:51  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ระดับเขตพื้นที่ศึกษา
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต. ธีระวุฒิ สุวรรณทา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2566,16:20  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันตลก รางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต. ธีระวุฒิ สุวรรณทา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2566,16:17  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันตลก รางวัลเหรียญทองระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต. ธีระวุฒิ สุวรรณทา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2566,16:14  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูที่ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัล ครุชนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางจริยา ธงวิชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2565,21:46  อ่าน 81 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูที่ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัล ครุชนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิตธนา รูปคม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2565,21:45  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูที่ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัล ครุชนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรีรัตน์ อารมณ์สวะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2565,21:42  อ่าน 78 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง เลขยกกำลัง สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากการส่งผลงานวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ IFTE ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ระดับดี ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นายนิติพล คำปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2565,09:11  อ่าน 185 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการรายงานสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(Multiple Intelligences Test) ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นายนิติพล คำปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2565,08:55  อ่าน 159 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายนิติพล คำปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2563,22:30  อ่าน 639 ครั้ง
รายละเอียด..