โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
เลขที่ 133 หมู่ 12 บ.นาทอง  ตำบลดงเย็น  อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
เบอร์โทรศัพท์ 042620892
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านคำพอก ๑ สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามุกดาหาร ปึการศึกษา ๒๕๕๒
ชื่ออาจารย์ : นายวิทยา วังคะฮาต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2563,18:13  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..