โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
เลขที่ 133 หมู่ 12 บ.นาทอง  ตำบลดงเย็น  อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
เบอร์โทรศัพท์ 042620892
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกุสุมา จิตจักร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพรชัย เสียงล้ำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1