โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
เลขที่ 133 หมู่ 12 บ.นาทอง  ตำบลดงเย็น  อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
เบอร์โทรศัพท์ 042620892
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียน ท่านผู้ปกครองทุกท่าน ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 255) 22 เม.ย. 63
รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 179) 21 เม.ย. 63