ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานตัวนักเรียน ม.1(12 มิ.ย. 2563) และ ม.4(15 มิ.ย. 2563)
รายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 รายงานตัว ม.1
วันที่ 15 มิุนายน  2563 รายงานตัว ม.4
เอกสารที่ต้องเตรียมมาวันรายงานตัว
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา จำนวน  2 ชุด
 2.สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา จำนวน  2 ชุด
 3. ใบสูติบัตร(ใบเกิด) จำนวน 2 ชุด
 4. ปพ.1 จำนวน 2 ชุด
 5. รูปถ่ายนิ้วครึ่ง จำนวน 4 แผ่น
 ให้นำผู้ปกครองมาด้วยค่ะ รับรายงานตัวตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2563,16:05   อ่าน 3451 ครั้ง