ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับการตรวจประเมินความพร้อมในการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคมรับการตรวจประเมินความพร้อมในการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จากชุดปฏิบัติการควบคุมโรคระดับตำบล ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร ตามมาตรการป้องกันการ    แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,15:25   อ่าน 326 ครั้ง