ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง 1/2563
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคมดำเนินการประชุมผู้ปกครอง  จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 12-19 มิถุนายน 2563  โดยแยกเป็นระดับชั้น  เพื่อลดความแออัดและเว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,10:10   อ่าน 334 ครั้ง