ภาพกิจกรรม
การอบรมทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563
การอบรมทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2563
ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2563,22:26   อ่าน 23 ครั้ง