รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ส.อ วิศรุต นามนา (บิ๊ก)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 20
อีเมล์ : Wissarutnamna@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัททาโกะฟู้ดส์แอนด์มาเกตติ้งจํากัด
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายผลิต
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 8หมู่6บ.โพนสวาง ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร

วันที่บันทึกข้อมูล : 18 ต.ค. 2564,07:54 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.171.169


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล